Osteopat

Journalsystem för osteopater:

Online kalender-, bokning-, kassa, journal och fakturasystem.

 

Hano Osteopat är utvecklat för och i samarbete med osteopater. Systemet används av Norges Hälsohögskola, Norges enda högskoleutbildning för osteopater.

Tillsammans med en mycket effektiv kalender/timplan och journal har man kassa- och fakturasystem i ett och samma program.

Om man önskar kan man låta patienterna beställa tid själv via en kundsida på internet.

Kalender och Ekonomi

 • Hitta lediga tider eller information i patientregister eller patienthistorik.
 • Information och/eller kundvård via brev, e-post eller SMS.
 • Mätning av effekt av marknadsföringsåtgärder.
 • Kassafunktion för kontant, kort, Swish och fakturering.
 • Produktförsäljning med lagerhållningsfunktion.
 • Presentkorts-funktion anpassat efter terapeutens önskemål och behov.
 • Omsättningsrapporter och beläggningsrapport för kliniken och anställda.
 • Varje osteopat kan bokföra på sitt eget företag.
 • Kan anslutas till betal-terminal, kassalåda, kvittoskrivare och streckkodsläsare.

Online bokning (kundsida)

 • Kan användas som hemsida för kliniken.
 • Information om kliniken, behandlingar och osteopaten.
 • Visning av lediga tider.
 • Direktbokning/avbokning av behandling.
 • Sökfunktion för lediga tider.
 • Reserverade tider för vissa kundgrupper.
 • Påminnelse via e-post / SMS

Kassasystem

 • Betalning med kort, kontant, Swish, presentkort, faktura eller en kombination av dessa.
 • Avancerad presentkorts-funktion.
 • Komplett fakturassystem
 • Produktförsäljning
 • Varulagerfunktion
 • Integration mot streckkodsläsare, kassalåda, kvittoskrivare och betal-terminal.
 • Omsättniningsrapporter, dagsrapport, täckningsbidrag etc

Journalsystem

Journaldelen i systemet gör Hano Osteopat till ett komplett system, som tillfredsställer alla behov för en osteopat i sin patienthantering.

Journalen är utvecklad i tätt samarbete med ledande osteopater i Norge och Sverige och är mycket användarvänligt

 • Funktionaliteten är specifikt utvecklad efter osteopatens behov (Anamnes, Tester, Diagnos, Behandling, Interna noteringar)
 • Inläggning av standardtexter för effektiv och förenklad journalföring.
 • Grafisk markering av muskelproblem, nervutbredning etc.
 • Utskick av elektroniskt frågeformulär

Kundvård och Kunduppföljning

 • Urplock av kundgrupper med olika kriterier.
 • Information till kunder och kundgrupper via SMS, E-post eller Post
 • Elektronisk direktkommunikation
 • Marknadsföringsåtgärder.

AKTIVA ANVÄNDAR AV HANO

KOM IGÅNG

Prova en demo idag

Vi vet att det kan vara svårt att fatta ett beslut – så vi erbjuder en demo så att du kan prova systemet innan du gör det viktiga valet.

Om du fortfarande har frågor, kontakta vår försäljningsavdelning via telefon, email eller chatt.

Hej! Prova en demo idag och se varför mer än 15 000 använder Hano.

You have Successfully Subscribed!