Osteopat

Journalsystem för osteopater:

Online kalender-, bokning-, kassa, journal och fakturasystem.

 

Hano Osteopat är utvecklat för och i samarbete med osteopater. Systemet används av Norges Hälsohögskola, Norges enda högskoleutbildning för osteopater.

Tillsammans med en mycket effektiv kalender/timplan och journal har man kassa- och fakturasystem i ett och samma program.

Om man önskar kan man låta patienterna beställa tid själv via en kundsida på internet.

Journalsystem

Journaldelen i systemet gör Hano Osteopat till ett komplett system, som tillfredsställer alla behov för en osteopat i sin patienthantering.

Journalen är utvecklad i tätt samarbete med ledande osteopater i Norge och Sverige och är mycket användarvänligt

 • Funktionaliteten är specifikt utvecklad efter osteopatens behov (Anamnes, Tester, Diagnos, Behandling, Interna noteringar)
 • Inläggning av standardtexter för effektiv och förenklad journalföring.
 • Grafisk markering av muskelproblem, nervutbredning etc.
 • Utskick av elektroniskt frågeformulär

Kalender och Ekonomi

 • Hitta lediga tider eller information i patientregister eller patienthistorik.
 • Information och/eller kundvård via brev, e-post eller SMS.
 • Mätning av effekt av marknadsföringsåtgärder.
 • Kassafunktion för kontant, kort, Swish och fakturering.
 • Produktförsäljning med lagerhållningsfunktion.
 • Presentkorts-funktion anpassat efter terapeutens önskemål och behov.
 • Omsättningsrapporter och beläggningsrapport för kliniken och anställda.
 • Varje osteopat kan bokföra på sitt eget företag.
 • Kan anslutas till betal-terminal, kassalåda, kvittoskrivare och streckkodsläsare.

Online bokning (kundsida)

 • Kan användas som hemsida för kliniken.
 • Information om kliniken, behandlingar och osteopaten.
 • Visning av lediga tider.
 • Direktbokning/avbokning av behandling.
 • Sökfunktion för lediga tider.
 • Reserverade tider för vissa kundgrupper.
 • Påminnelse via e-post / SMS

Kassasystem

 • Betalning med kort, kontant, Swish, presentkort, faktura eller en kombination av dessa.
 • Avancerad presentkorts-funktion.
 • Komplett fakturassystem
 • Produktförsäljning
 • Varulagerfunktion
 • Integration mot streckkodsläsare, kassalåda, kvittoskrivare och betal-terminal.
 • Omsättniningsrapporter, dagsrapport, täckningsbidrag etc

Kundvård och Kunduppföljning

 • Urplock av kundgrupper med olika kriterier.
 • Information till kunder och kundgrupper via SMS, E-post eller Post
 • Elektronisk direktkommunikation
 • Marknadsföringsåtgärder.

AKTIVA ANVÄNDAR AV HANO

KOM IGÅNG

Vi vet att det kan vara svårt att fatta ett beslut – så vi erbjuder en demo så att du kan prova systemet innan du gör det viktiga valet.

Om du fortfarande har frågor, kontakta vår försäljningsavdelning via telefon, email eller chatt.