Journalföring och säkerhet

Är ditt system säkert?

Har du någonsin tänkt på informationen du lagrar om kunder i ditt system är säker och skyddas? Ibland är det lätt att tro att det inte gäller dig, och glömma vad känslig information är.

För dem som använder en journal är det extra viktigt att göra det enligt lagar och krav, så att ingen personlig information om dina kunder kan komma på avvägar. Även om du är en massör – behandlar du känslig information om dina kunder och det är viktigt att dessa är skyddade.

Att hålla känslig information är viktigt för att ta säkerheten på allvar. Systemet måste följa svensk lag och uppfylla alla krav gällande rättigheter, säkerhet och förvaring. Det finns olika nivåer av säkerhet som gäller för olika branscher– du måste säkra journalerna oavsett om du är skyldig att föra journal eller inte.

Varför ska du skriva journal?

Det är viktigt att föra en journal, främst som ett bra verktyg för behandlaren, men också om det råder eventuella tvivel om det arbete eller bedömningar som har blivit gjorda. Defekta eller felaktiga journalanteckningar kan resultera i försämrad patientvård och administrativa konsekvenser för behandlaren.

Det finns många som inte utför hälsobehandlingar, men ändå behöver lagra information som kunden som t.ex diabetes eftersom det kan påverka den valda behandlingen. Detta är känslig information och även om du inte faller under din hälso-och sjukvårdparaply är det viktigt att du skyddar den enligt lagens krav på säkerhet.

 

Socialstyrelsen menar att känsliga personuppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. Det finns fler känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningen.

Vilka lagar finns där ute?

En av de lagar som beskriver hur man säkrar hälsoinformation är patientdatalagen. Syftet är att säkerställa att kundens integritet, patientsäkerhet och rätten till information skyddas. När du sparar information om en persons fysiska eller psykiska hälsa, måste du säkra denna information. Detta gäller all känslig information om kunden.

Det är inte bara du som chef som måste besluta om säkerhet, utan även systemleverantören. De måste vidta tekniska åtgärder för att uppnå en säkerhetsnivå som är tillräckligt bra för att reducera risker.

 

Om du har några frågor om detta eller andra funderingar, kontakta oss.

KOM IGÅNG

Prova en demo idag

Vi vet att det kan vara svårt att fatta ett beslut – så vi erbjuder en demo så att du kan prova systemet innan du gör det viktiga valet.

Om du fortfarande har frågor, kontakta vår försäljningsavdelning via telefon, email eller chatt.

Jag godkänner Hanos privacy policy

Hej! Vill du lära dig mer om Hano?

Vi skickar information direkt till din inkorg!

Tack för din förfrågan